Modern Jazz
現代爵士舞

舞步之外,更多精彩…..

以音樂結合全身關節肌肉的伸展,改善身體協調能力,增進靈活度、敏感度及柔軟度,有效鬆弛繃緊身軀;並且讓學員透過現代爵士舞訓練,增加對舞蹈的認識,讓肢體表現舞蹈作品意念和技巧,增強個人體能及敏捷度,導師會因應學員個別需要作出指導,協助學員改善舞蹈姿勢,大大提昇對美的追求

課程編號: (DT-053) Monday
日期: 即將開班
時間: 7:15-8:45pm(1.5hr)
收費: $599

                                                                              報名

導師:Kit Chan 陳慕珍